Onafhankelijke maatschappelijke reflectie

Een Verwonderpanel is een adviserend en onafhankelijk panel, dat reflectie geeft op een project of vraagstuk. Het houdt een maatschappelijke spiegel voor en ondersteunt daardoor bij het vervullen van maatschappelijke ambities.

De panelleden vormen een afspiegeling van de maatschappij. Doordat zij zich openlijk en vanuit de eigen beleving verwonderen, ontstaat inzicht in hoe ‘de maatschappij’ naar het project kijkt.

Stills uit Verwonderpanel Weiwerd, Groningen Seaports

Ontwikkeld met professionals

Wij ontwikkelden samen met Luisterpunt de Verwonderpanels verder tot een toepasbaar instrument. Luisterpunt is gespecialiseerd in consumenten- en klantenpanels.

Impressie en promotie

  1. Brochure

  2. Impressie (film, 3:30 min)