Te weinig technici, wat nu?

Vergrijzing, bezuinigingen, dalend animo technische studies, slecht imago technische beroepen, flexibilisering van contracten, weglekkende kennis zijn voortekenen van een aanstaande schaarste. En dat betekent dat de continuïteit gevaar loopt.

Wat is ‘te weinig’?

 1. -moeilijk vervulbare vacatures

 2. - veel wisselingen bij inhuur

 3. - afnemende kwaliteit

 4. - oplopende levertijden

 5. - uitblijvende rapportages

 6. - weinig vernieuwing

 7. - onvoldoende toekomstvisie

 8. - lage ‘hands on tool time’

 9. - verstoringen primaire proces

 10. - verloop en ziekteverzuim

 11. - weinig overleg met ‘de klant’

Samenwerking bedrijven, scholen en overheid

Capaciteitsmonitorhttps://dl.dropbox.com/u/9644912/Website%20Goed%20Adviseren/Tekort%20Technici/12%2006%20Capaciteitsmonitor%20Technici.pdf

Tekort Technici

Oplossing ligt bij bedrijven zelfhttps://dl.dropbox.com/u/9644912/Website%20Goed%20Adviseren/Tekort%20Technici/Technici%20FD120420.pdf

Bedrijven: maak capaciteitsbehoefte inzichtelijk

Organisaties kunnen veel meer capaciteit vrijmaken dan je op het eerste gezicht verwacht. En vaak liggen de mogelijkheden voor het oprapen. De capaciteitsmonitor is een goed stuurinstrument.

Scholen: afstemmen met de markt

Technische opleidingen kunnen veel dichter op de markt zitten en lesprogramma’s sneller aangepast worden. Daarnaast  meer vrijheid krijgen van de overheid, dus minder regeltjes.

Overheid: optimaliseer kaders en stimulering

De overheid dient het spel tussen bedrijven en scholen maximaal te faciliteren. Het stimuleren van studenten om technische studies te volgen is ook een belangrijke taak. 

Wij helpen bedrijven, scholen en overheid met het verbeteren van hun organisatie en in hun samenwerking. Zowel met strategie als uitvoering.

Scholen
Overheid
Bedrijven
Benieuwd naar je eigen situatie?
Neem vrijblijvend contact op.mailto:info@goedadviseren.nl?subject=Contact%20over%20de%20capaciteitsmonitor%20voor%20technici