Waternetwerkhttp://www.waternetwerk.nl/
Het rapport (pdf)http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/06/07/bestuursakkoord-water.html

Bestuursakkoord Water

Jaarlijks 750 miljoen besparen

“De totale jaarlijkse kosten voor het beheer van het watersysteem en de waterketen zijn in 2010 ongeveer 7 miljard euro.” Het Bestuursakkoord Water streeft naar een jaarlijkse doelmatigheidswinst van 750 miljoen euro in 2020.

Kennis en kunde delen

“Dat doen we vanuit onze eigen verantwoordelijkheden waarbij we onze expertise en deskundigheid met elkaar delen.”

Doelmatig waterbeheer

“Wij, rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven, hebben besloten maatregelen voor een doelmatiger waterbeheer overeen te komen in dit Bestuursakkoord Water. (...) Daarmee willen we de kwaliteit van het beheer vergroten tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.”

Werkgroep Bestuursakkoord Water

Het Koninklijk Nederlands Waternetwerk stelde in 2011 de werkgroep Bestuursakkoord Water in. Deze stimuleert het ontwikkelen en delen van de benodigde kennis en kunde. Zowel binnen als buiten de sector is veel bruikbare ervaring beschikbaar. In oktober 2013 publiceerde de werkgroep een studie “Organisatorische Handvatten Bestuursakkoord Water”, op basis van interviews, bijeenkomsten en research.

Leden: Dieter de Vroomen (vz) en Carleen Mesters


In de media

  1. Organisatorische Handvatten Bestuursakkoord Water, Koninklijk Nederlands Waternetwerk, 2013

  2. Het management kan juist de motor zijn, Vakblad H20, 2013

  3. Iedereen wacht tot de ander wat doet, Vakblad H2O, 2012

  4. Leren van elkaar, Vakblad H2O, 2012


Opinie

  1. http://bestuursakkoordwater.tumblr.com/

Organisatorische Handvatten (pdf)https://dl.dropboxusercontent.com/u/9644912/Website%20Goed%20Adviseren/Bestuursakkoord%20Water/Organisatorische%20Handvatten%20Bestuursakkoord%20Water%20-%20November%202013.pdf