Asset Management

Asset management

‘Physical asset management’ is een denk- en besluitvormingskader voor het verantwoord omgaan met kapitale bedrijfsmiddelen:

  1. - Waarde creëren voor de stakeholders door risico's te begrijpen en binnen kaders en doelstellingen optimale maatregelen te nemen

  2. - Gebruikers voorzien van de juiste prestaties en functionaliteit van de bedrijfsmiddelen

  3. - Serviceproviders slimme  onderhoudsmaatregelen laten bedenken en uitvoeren

  4. - Toetsbare en (maatschappelijk) verantwoorde beheersing van de bedrijfsmiddelen.

Besturen en operationaliseren

Calibro Interim Managementhttp://db.tt/IUAWpscP
MaxGriphttp://www.maxgrip.nl

Operationaliseren

Besturen

Asset Owner
(strategie)
Asset Manager
(risico’s, planning)
Service Provider
(uitvoering)
  1. Directie en management hebben een complexe strategische agenda: financieel, maatschappelijk, politiek, economisch. Wij helpen bij visievorming, strategie en de kaders voor projecten.

  2. De specialistische tactische agenda vereist eenduidigheid over de doelen en geeft de voorwaarden aan voor het behalen.